Szabályzatok - Kiállítási Szabályzat

vissza

„E” Fejezet – WCF-ring szervezése

E.1 – WCF-ring
Minden WCF-kiállításon a hagyományos bírálattal egyidejűleg WCF-ringet is lehet rendezni.
Egy ringet a felnőtt, az ivartalanított és a 10 hetestől 10 hónapos korú kölyök macskák részére.
Minden, a kiállításon résztvevő macska benevezhető a WCF-ringbe is.

E.1.1 – Felnőtt ring (Adult ring)
Minden 10 hónaposnál idősebb macskát együtt bírálnak a ringben, függetlenül a fajtájuktól, színüktől, osztályuktól és nemüktől és a bíró maximum 1-10-ig ad ki helyezést.

E.1.2 – Kasztrált ring (Alter ring)
Minden 10 hónaposnál idősebb ivartalanított macskát együtt bírálnak a ringben, függetlenül a fajtájuktól, színüktől, osztályuktól és nemüktől és a bíró maximum 1-10-ig ad ki helyezést.

E.1.3 – Kölyök ring (Kitten ring)
Minden 10 hetesnél idősebb, de 10 hónaposnál fiatalabb kölyök macskát együtt bírálnak a ringben, függetlenül a fajtájuktól, színüktől, osztályuktól és nemüktől és a bíró maximum 1-10-ig ad ki helyezést.

E.2 – Csak all-breed bíró bírálhat WCF-ringben
Kizárólag all-breed (minden fajta bírálatára jogosult) bíró bírálhat WCF-ringben, Master-ringben, Double-Master-ringben, stb.

E.3 – Osztályozás és a résztvevők száma

E.3.1 – Maximum a 10 legszebb macska kiválasztása
Legalább 4 macskának kell részt vennie a ringben
Nem több mint a legszebb 10 macska kap helyezést.
amennyiben a résztvevők száma 4, a legszebb 2-t választják ki,
amennyiben a résztvevők száma 5-6, a legszebb 3-t választják ki,
amennyiben a résztvevők száma 7-8, a legszebb 4-t választják ki, stb.
amennyiben a résztvevők száma 19 vagy annál több, a legszebb 10-t választják ki.

E.3.2 – WCF-ring kettéosztása
Amennyiben a résztvevők száma 39 vagy annál kevesebb, a ring nem osztható ketté.
Amennyiben a résztvevők száma 39-nél több, a ringet két részre lehet osztani, de a második részben nem lehet a résztvevők száma 4-nél kevesebb. Kettéosztás esetén az osztályozás az E.3.1 sz. pont alapján történik. A ring kettéosztása nem kötelező.

E.4 – WCF Master-ring

E.4.1 – Részvétel a Master-ringben
Azon macskák, melyek WCF-ringekben első vagy második helyezést értek el, jogosultak részt venni a WCF éves Master-ringjében. Amennyiben egy WCF-ringet kettéosztottak az E.3.2 sz. pont szerint, csak azok nyertesei (első helyezettek) vehetnek részt a Master-ringben.

E.4.2 – Master-ring országonként évente csak egyszer
WCF Master-ringet évente csak egy alkalommal lehet egy országban rendezni egy nemzetközi kiállítás, vagy világkiállítás keretén belül.

E.4.3 – Kérelem Master-ring szervezésére
Master-ringre az engedélyt kizárólag a WCF Elnöke adhatja meg.

E.4.4 – A részvételhez az igazolás bemutatása előírás
Amennyiben egy macskát WCF Master-ringbe kívánnak nevezni, a macska tulajdonosának be kell mutatnia az eredeti iratot, vagy a WCF-tagegyesület igazolásának másolatát, mely igazolja, hogy a macska WCF-ring nyertese.

E.4.5 – Legalább egy all-breed bíró szükséges
Legalább egy WCF-engedéllyel rendelkező bíró szükséges a Master-ring bírálatához.

E.4.6 – WCF-Master cím
A Master-ring nyertese megkapja a WCF-Master címet. Abban az esetben, ha a ringet kettéválasztották, az egyes ringek nyertese kapja a WCF-Master címet.
Ennek a címnek be kell kerülnie a WCF-törzskönyvekbe.

E.4.7 – Díjak száma
A Master-ringben kiadott díjak száma maximum 10, függetlenül a részt vevők számától. A macskák az E.3.1 sz. pont szerint kapnak helyezést.

E.4.8 – Elkülönített Master-ringek
A Master-ringet három ringre lehet bontani a WCF-ring szabályai alapján (felnőtt, kasztrált és kölyök), amennyiben a résztvevők száma minden egyes Master-ringben nem kevesebb négynél. Ellenkező esetben a felnőtt, ivartalanított és kölyök macskák együtt versenyeznek a Master-ringben.

E.4.9 – Master-ring kettéosztása
Amennyiben a résztvevők száma 39-nél több, a Master-ringet a WCF-ringhez hasonlóan két részre lehet osztani, de a második részben nem lehet a résztvevők száma 4-nél kevesebb. Ebben az esetben a legszebb macska kiválasztása a WCF-ringhez hasonlóan történik. Az E.3.2 sz. pontnak megfelelően.

E.5 – Részvétel a Double Master-ringben
Azon macskák, melyek WCF Master-ringekben első vagy második helyezést értek el, jogosultak részt venni a WCF éves Double Master-ringjében. Amennyiben egy WCF Master-ringet kettéosztottak az E.3.2 sz. pont szerint, csak azok nyertesei (első helyezettek) vehetnek részt a Double Master-ringben.
A maradék szabályzat megfelel a WCF Master-ringben leírtaknak

E.6 – Részvétel a Triple Master-ringben
Azon macskák, melyek WCF Double-ringekben első vagy második helyezést értek el, jogosultak részt venni a WCF éves Triple Master-ringjében. Amennyiben egy WCF Double Master-ringet kettéosztottak az E.3.2 sz. pont szerint, csak azok nyertesei (első helyezettek) vehetnek részt a Triple Master-ringben. A szabályok megfelelnek a Master-ringnél leírtaknak.

E.7 – Részvétel a Diamond Master-ringben
A Diamond Master ringet évente a világon csak egyszer tartják. Rendszerint az Olimpia kiállításon rendezik meg. Csak az Olimpia szervező klubját illeti meg a döntés, hogy másik kiállításon rendezi-e meg. Csak azon macskák vehetnek részt rajta, melyek már elnyerték a Triple Master címet. Legalább 4 résztvevő szükséges. Csak az első helyezett kapja meg a Diamond Master címet. A Diamond Master cím a legmagasabb Master cím a WCF-nél. A leírás a Diamond Master ring Best Cat pontszámáról olvasható a honlapon.

vissza a kiállítási szabályzathoz - lap tetejére