Szabályzatok - Kiállítási Szabályzat

vissza

„B” Fejezet – Kiállítások szervezése

B.1 – Kiállítás

B.1.1 – Nemzeti, nemzetközi kiállítás
A WCF minden teljes jogú, vagy patronált tagegyesülete, illetve alegyesülete jogosult nemzeti (CAC/CAP-nál nem magasabb címek megszerzése) vagy nemzetközi (minden cím megszerzése) kiállítások szervezésére a saját országában vagy egy olyan országban, ahol WCF tagegyesület nem létezik. Nem regisztrált alegyesületek semmilyen kiállítást nem rendezhetnek a WCF nevében.

B.1.2 – Kiállítások egy olyan országban, ahol már működik WCF tagegyesület
Ha egy WCF-klub kiállítást szeretne szervezni egy olyan másik országban, ahol már legalább egy WCF tagegyesület működik, ennek az egyesületnek jóvá kell hagynia, vagy közösen kell megszerveznie a kiállítást az említett klubbal.

B.1.3 – Társkiállítások (joint-exhibitions – combined exhibitions) [közös kiállítás]

B.1.3.1 - Meghatározás
WCF-kiállítások, melyeket egy másik nem WCF-szervezettel vagy nem WCF-szervezet kiállításával együtt tartanak ugyanazon a napon ugyanazon a kiállítási helyszínen, külön vagy megosztott katalógussal, külön vagy közös poszterrel, külön vagy közös bírókkal és külön vagy közös Best in Show-val, közös kiállítások.
WCF kiállítások, melyeket ugyanazon a kiállítási helyszínen, ugyanazon a napon, vagy azonos hétvégén rendeznek, de nincs közös hirdetésük, közös plakátjuk, közös katalógusuk és közös nevezési lapjuk, nem lehet Közös kiállításnak tekinteni.

B.1.3.2 - Engedély
Olyan klubbal közös kiállítás szervezéséhez, mely nem tagja a World Cat Congressnek (WCC-nek), vagy nem szerződött partnere a WCF-nek, a kiterjesztett Elnökség engedélye szükséges. Pozitív engedély esetében a WCF-tagegyesület új engedélyt kérhet a Közös kiállításra, vagy a meglévő engedély módosítását kérheti.
WCC-tagegyesülettel közös kiállítás szervezéséhez nincs szükség külön engedélyre. Az engedély kérés folyamata megegyezik egy normal WCF kiállítás engedély kérésének folyamatával.
Közös kiállításokra, melyek nem tartoznak a WCC szervezethez, vagy nem szerződött partnerei a WCF-nek, tilos meghívni bírókat, akiket felfüggesztettek vagy engedélyüket visszavonták. A már engedélyezett közös kiállítások érvénytelenné válnak.

B.1.4 – Háromnapos kiállítás
Háromnapos kiállításhoz a WCF Elnökségének külön engedélye szükséges.

B.1.5 – Külön engedély
Minden club (teljes jogú tag, patronált egyesület, alklub) évente egy külön engedélyt kérhet. A közös kiállítások nem tartoznak ide. A külön engedély kétszeres díjjal jár. A klub nem lehet fegyelmi eljárás alatt. A szabályzattól való eltéréshez nincs külön engedély.

B.1.6 – Két nap – két minősítés
Minden WCF-kiállításon, melyet két nap rendeznek, két minősítés, melyet egy nap rendeznek, egy minősítés adható.

B.1.7 – Csak egy minősítés naponta (kivétel B.1.8)
A macskák minden WCF-kiállítás hagyományos bírálatán naponta csak egyszer vehetnek részt. Még akkor is, ha a macska az első nap hiányzott, a második nap nem bírálható le kétszer. Ennek a szabálynak bármilyen megszegése a Fegyelmi Bizottság eljárását eredményezi.

B.1.8 – Egy nap két minősítés (dupla bírálat)

B.1.8.1 – Dupla bírálat
A dupla bírálat megadható 1 vagy 2 napra. A licensz díj fele naponta pluszban megfizetendő (D-szám igénylése).

B.1.8.2 – Engedély
Az engedély megadható, ha négy héten belül nem rendeznek másik WCF-kiállítást ugyanabban a WCF-régióban vagy (region nélküli) országban. Dupla bírálat nem engedélyezhető: Világkiállításra, Közös kiállításra, WCF Olimpiára, WCC találkozó kiállításaira, vagy hasonló eseményekre.

B.1.8.3 – Bírók
Legalább három bírót meg kell hívni. Minden kategóriát háromszorosan kell lefedni. (Például: 3 all-breed bíró, vagy 2 all-breed bíró esetében még 1 LH/SLH vagy 1 SH/SO/HL bíró).

B.1.8.4 – Best in Show, Fajtagyőztes
Második bírálatnál nem lehet Best in Show-ra jelölni vagy Fajtagyőztest választani.

B.1.9 – Nemzeti kiállítás
Legalább 40 macskát kell regisztrálni a katalógusba. Legalább egy “all-breed” bírónak jelen kell lennie. Csak a nemzeti címek (CAC és CAP-ig bezárólag) adhatók ki. Semmilyen ringet vagy külön fajta show-t nem lehet tartani, ha csak egy bíró van jelen.

B.1.10 – Nemzetközi kiállítás
Nemzetközi kiállításokon legalább 80 macskának kell szerepelnie a katalógusban.

B.1.11 – Kiállítások távoli régiókban
Kiállításokon, melyeket távoli régiókban (Izrael, Távol-Kelet, Szigetek, Ausztrália, Dél-Afrika, Új-Zéland) tartanak, lehet 2 kiállítás egy napon. Az engedélyt legalább 2 hónappal a kiállítás előtt meg kell kérvényezni és kettő C-számot kell felhasználni. A kiállítást láthatóan kell megszakítani. Legalább három WCF bírót kell meghívni.

B.1.12 – Kiállítások szigeteken

B.1.12.1 - Feltételek
Kiállítások, melyeket szigeteken tartanik, védettek és a következő módon támogatottak: 2 héttel a szigeten tartandó kiállítás előtt nem lehet másik kiállítást tartani abban az országban, ahova a sziget tartozik. Azokban az országokban, melyek régiókra osztottak, a szabályok a régiókra vonatkoznak. E szabály alóli külön engedélyhez a kiállítást szervező klubbal kell megállapodást kötni.

B.1.13 – Hetente csak egy kiállítás klubonként
Minden WCF-klub csak egy kiállítást tarthat ugyanazon a hétvégén.

B.1.14 – Időkorlát két nemzetközi kiállítás között ugyanabban a városban
A minimális időkorlát 2 kiállítás között ugyanabban a városban 3 hét.

B.1.15 – Patronált klubok nemzetközi kiállítása
Azon patronált kluboknak, melyek kevesebb, mint 2 éve tartoznak a WCF-hez, meg kell hívniuk egy tagot a kibővített Elnökségből, vagy egy tagot a Bírói vagy Kiállítási Bizottságból, vagy ha nem lehetséges, akkor egy kijelölt személyt, aki a kiterjesztett Elnökséget vagy a bizottságokat képviseli. Ez a személy nem bírál  a kiállításon, de felügyeli a kiállítási titkárságot. A képviselő költségeit a szervező állja.

B.2 – Engedélyezés

B.2.1 – A kiállítást engedélyező vezető engedélye
Minden kiállítást engedélyeztetni kell a Kiállítást Engedélyező Igazgatóval, vagy a WCF Kiállítási Bizottságával, hogy a megszerzett címek és díjak érvényesek legyenek.

B.2.2 – Az engedélykérelem tartalma
Az engedélykérelemnek a következő információkat kell tartalmaznia: az egyesület és az alegyesület neve, székhelye, a kiállítás időpontja (év, hónap, nap), a klub neve, a kiállítás helyszíne (ország és város), pontos földrajzi elhelyezkedés, régió (1. sz. melléklet), kontinentális terület vagy körzet, bírók (nemzetiségük, egyesületük és minősítésük megjelölésével).

B.2.3 – Az engedélykérés határideje
Az engedélykérelmet legkésőbb 6 héttel a kitűzött kiállítási időpont előtt kell benyújtani, miután a folyamodó egyesület már megfizette az engedélykérelem díját a WCF felé, és tartalmaznia kell minden előírt információt
Amennyiben egy klub engedély nélkül szervez kiállítást, büntetést kell megfizetnie, melyet 30 napon belül kell átutalni a WCF bankszámlájára. Amennyiben ez ismételten előfordul, kizárással jár és a címek, minősítések érvényüket vesztik.

B.2.4 – Értesítés az engedélyről
Az engedélyt 14 napon belül küldik meg a klub, a WCF Elnöksége, a bírók koordinátora, a WCF Kiállítási Bizottságának elnöke és minden e-mail címmel rendelkező, meghívott bíró részére.

B.2.5 – Díj
Az engedélykérelem díját a díjszabásnak megfelelően kell megfizetni.

B.2.6 – A már megfizetett díjak érvényüket vesztik a helyszín vagy az időpont módosításával
A helyszín vagy az időpont változtatása a kiállítás törlését eredményezi. A már megfizetett díjak lejárnak. Új engedélykérelmet kell benyújtani és új díjat megfizetni.

B.2.7 – Közzététel a kiállítási naptárban
Az egyesületeknek az engedélykérelemért díjat kell fizetniük, mely magába foglalja és garantálja a kiállítás közzétételét az interneten, amennyiben a kérelmet időben benyújtották.

B.2.8 – Az engedélyben jegyzett bírók
Csak az engedélyben jegyzett bírók bírálhatnak az adott kiállításon.

B.2.9 -. Az engedély közlése a katalógusban
Az engedélynek szerepelnie kell a katalógus első oldalain. Amennyiben az engedély hiányzik a katalógusból, a címek és minősítések érvényüket vesztik.

B.2.10 – A bírók meghívása az engedélykérelem előtt
Az egyesületek meghívhatják a bírókat, mielőtt a kérelmet benyújtanák, majd a kérelemben feltüntethetik nevüket az előírt információk között.

B.2.11 – Érvénytelen engedély
Az engedélyek érvényüket vesztik, amennyiben az egyesület ellen fegyelmi eljárás van folyamatban vagy tagságukat megszüntették, felfüggesztették, mint például nem hosszabbították meg patronált tagságukat.

lap tetejére

B.3 – Nemzetközi kiállítások közötti távolság

B.3.1 – Minimum távolság két nemzetközi kiállítás között: 200 km
A nemzetközi kiállítás nem kap engedélyt, ha túl közel akarják megrendezni egy már engedéllyel rendelkező kiállítás helyszínéhez ugyanabban, vagy a szomszédos körzetben. Az előírt távolság légvonalban 200 km, vagy a már engedéllyel rendelkező kiállítást szervező klub hozzájárulása szükséges.

B.3.2 – Havonta egy kiállítás ugyanabban a városban
Városonként havonta egy engedély adható ki az összes egyesület számára.

B.4 – Bírók

B.4.1.1 – WCF-engedéllyel rendelkező bírók meghívása
Minden WCF-tagegyesület csak WCF-engedéllyel rendelkező bírót, vagy vendégbírót hívhat meg kiállításaira, akik szerepelnek a WCF hivatalos bírói jegyzékében. Írásos szerződés vagy e-mailváltás ajánlott. A WCC és LOOF bírók/vendégbírók WCF bíróknak számítanak.

B.4.1.2 – WCF-engedéllyel nem rendelkező vendégbíró meghívása
A tagegyesületek meghívhatnak WCF-engedéllyel nem rendelkező vendégbírót is kiállításaikra, amennyiben az arányuk nem haladja meg a következőt: 2 fő WCF-engedéllyel rendelkező bíró (B.4.1.1 leírása alapján) esetében 1 fő WCF-engedéllyel nem rendelkező vendégbírót lehet meghívni.
Az engedélykérelem kitöltése előtt küldeni kell egy másolatot a Bírói Bizottságnak a meghívni kívánt bíró vizsgaigazolásáról a bizottsági jóváhagyásra. Ezt a jóváhagyást minden esetben újra kell kérni és megfizetni az érte járó díjat.

B.4.2 – Legalább egy bíró egy másik régióból vagy országból
Egy nemzetközi kiállításon legalább egy bírónak egy másik országból vagy régióból kell lennie, mint ahol a WCF-kiállítást szervezik.

B.4.3 – Legalább két All-breed bíró szükséges egy Special Show nélküli nemzetközi kiállításon
Ezeken a kiállításokon legalább kettő AB-bíró részvétele szükséges.

B.4.3 .1 – Ha csak két bíró van, akkor kizárólag WCF-bírói engedéllyel rendelkező bírók lehetnek
Egy kiállításon, melyen csak két bíró van jelen, WCF-bírói engedéllyel kell rendelkezniük.

B.4.3.2– Minimum 3 bíró kell egy olyan nemzetközi kiállításon, melyen Special Show-t is rendeznek
Ezeken a kiállításokon minimum három bíró részvétele szükségesk, akik közül legalább kettő AB-bíró.

B.4.4 – Bírók költségtérítése, ellátása
A meghívó klubnak meg kell térítenie a meghívott bírók utazási költségeit: jegyeket, üzemanyag költségeket, amennyiben autóval utaznak, szállásukat (legalább 3 csillagos, standard egyágyas szobákat), taxi költségeket a repülőtérre és vissza (vasútállomásra és vissza) a saját országában és a kiállítás városában, hacsaknem a klub szervezi meg a bírók szállítását a kiállítás helyszínén. A klubnak kell állnia az étkezést pénteken, szombaton, vasárnap és hétfőn, amennyiben szükséges a hétfői reggelit.

B.4.5 – Költségtérítés a Best in Show előtt
A szervező klubnak ki kell fizetnie a bírók járulékait az első napon megrendezésre kerülő Best in Show előtt, de legkésőbb a második napon megrendezett Best in Show előtt. Nincsenek kivételek.
A bíró jogosult nem megjelenni a Best in Show-n abban az esetben, ha költségeit nem térítik meg időben.

B.4.6 – A költségtérítés valutaneme
Minden költséget euróban, vagy a meghívott bíró hazai valutájában kell megtéríteni.

B.5 – Elfogadott (accepted) fajták

B.5.1 – Elfogadott fajták nevezése
WCF-kiállításokra csak elismert vagy elfogadott macskafajtákat lehet benevezni.

B.5.2 – Nem elfogadott fajták nevezése
Más fajták is kiállíthatók: nem elismert fajták, ideiglenesen elfogadott (provisionally accepted) fajták, nem elfogadott fajták. Nem kaphatnak címeket.

B.6 – Állatorvos

B.6.1 – Az országban érvényes rendelkezések szerint
Minden szervező klub felelős az országában érvényes állategészségügyi szabályok és rendelkezések betartásáért és betartatásáért.

B.6.2 – Állatorvosi vizsgálat a beengedéskor
Az állategészségügyi szabályoknak megfelelően minden benevezett macskát egy, vagy több engedéllyel rendelkező állatorvos vizsgál meg. A továbbiakban a szervező klub dönthet a nevezési feltételekről.

(A HungaroCat Magyar Országos Egyesület kiállításain csak azok a macskák vehetnek részt, melyek rendelkeznek 1 évnél nem régebbi és 3 hétnél nem frissebb kombinált oltással a macskanátha és a fertőző gyomor-, és bélgyulladás ellen. Külföldről érkező kiállítók esetében kötelező a veszettség elleni oltás, mely nem lehet 1 évnél régebbi és 21 napnál frissebb. Külföldi kiállítók esetében a microchip kötelező, magyar kiállítók esetében erősen ajánlott. Fehér macskák esetében, fajtától, nemtől és kortól függetlenül, a hallásvizsgálat kötelező. A macska nevezési lapjának elküldésével egy időben mellékelni kell a honlapunkról letölthető 11. sz. igazolást. Azon macskák, melyekről az állatorvosi vizsgálat megállapítja, hogy nem mentesek parazitáktól, élősködőktől – bolha, féreg, stb. – a kiállítás területére nem vihetők be. Nem vihetők be az ilyen kiállító tulajdonában lévő további nevezett macskák sem. Ebben az esetben a nevezési díj nem jár vissza.)

lap tetejére

B.7 – WCF-logo használata

B.7.1 – A WCF-emblémát el kell helyezni a kiállítási teremben
A kiállítási teremben (a színpadon) el kell helyezni a WCF jelképét, mely nem lehet kisebb 120x120 cm-nél. Minden szín megengedett, de a zöld erősen javasolt.

B.7.2 – WCF-logo használata az iratokon
Minden szervező egyesületnek tisztán jeleznie kell WCF-tagságát a logo használatával az iratain, a posztereken, a jelentkezési lapokon, bírálati lapokon, az információs pultnál és a színpadon.

B.7.3 – Nem regisztrált alegyesület nem használhatja a WCF-logot
Azok az alegyesületek, melyeket nem regisztráltak a WCF-nél, nem használhatják a WCF emblémáját.

B.8 – Kiállítási katalógus és protokoll

B.8.1 – A katalógus egy oldala a WCF-ről kell, szóljon
A kiállítási katalógus egy oldala a WCF-ről kell, szóljon, tartalmaznia kell a nevét, címét és az Elnökségi tagokat.

B.8.2 – A katalógust és az eredménylistát továbbítani kell a WCF-nek
A szabályzat betartásának ellenőrzéséhez, a felelős klubnak továbbítania kell a katalógust és az összes jegyzőkönyv, beleértve a megfelelő eredménylisták másolatát a WCF-elnökség által kijelölt személynek legkésőbb 10 nappal a kiállítás után. E-mailen kell küldeni, vagy kivételes esetekben postán, mely esetében a postára adás időpontja számít a beküldés dátumának.

B.8.2.1 – Minden jegyzőkönyvet igazoltatni kell
Minden jegyzőkönyvön szerepelni kell a felelős bíró nevének, aláírásának és pecsétjének.

B.8.3 – Büntetés a beküldés elmulasztása esetén
Az egyesület további kiállításait nem engedélyezik, míg a dokumentumok meg nem érkeznek. Amennyiben a klub megtagadja a papírok beküldését, az a kiállítási szabályzat megszegésével jár és büntetési díj kiszabását vonja maga után. A további kiállításokat addig nem engedélyezik, míg a díjat a klub meg nem fizeti.

B.8.4 – Nem regisztrált alegyesületek kiállítási papírjait nem fogadják el
WCF-nél nem regisztrált alegyesületek kiállítási dokumentációja nem fogadható el.

B.9 – Tilos a dohányzás

B.9.1 – Tilos a dohányzás a kiállítási termekben
Tilos a dohányzás az összes kiállítási teremben, a szemináriumok szobáiban, stb. (mindenhol, ahol macskák vannak).

(Az 1999. évi XLII. törvény értelmében a HungaroCat Magyar Országos Egyesület kiállításain csak a dohányzásra kijelölt – macskamentes – helyeken lehet dohányozni. Aki ezt a törvényt megszegi és az egyesületet emiatt megbírságolják, az egyesület a bírságot a szabálysértőn behajtja és következő kiállításaira ezen személy nevezéseit elutasítja.)

vissza a kiállítási szabályzathoz - lap tetejére