Szabályzatok - Kiállítási Szabályzat

vissza

„A” Fejezet – Meghatározások

A.1 – Egyesület
WCF, World Cat Federation (Világ Macska Szövetség)

A.2 – Felnőtt macska (Adult)
Egy 10 hónapos, vagy annál idősebb macska

A.3 – Kölyök 3-6 hó
Egy kölyök, amelyik legalább 3 hónapos, de még egy nappal sem idősebb 6 hónaposnál

A.4 – Kölyök 6-10 hó
Egy kölyök, amelyik legalább 6 hónapos, de még egy nappal sem idősebb 10 hónaposnál

A.5 – Ivartalanított (Neutered [hím] v. Spayed [nőstény])
Egy ivartalanított hím vagy nőstény macska

A.6 – Fajtabesorolásos (Novice)
Egy legalább 6 hónapos macska, amelyik nincs törzskönyvezve és Fajtabesorolási osztályban indítják. Címet nem, de kitünő vagy annál alacsonyabb minősítést kaphat. Ahhoz, hogy bejegyezhető legyen a Kísérleti nyilvántartásba, és erről Bejegyzési Igazolást kaphasson, legalább egy Kitűnő minősítést kell megszereznie, melyet egy második bíró is hitelesít aláírásával a bírálati lapján.

(A HungaroCat Magyar Országos Egyesületnél Fajtabesorolási osztályban ivaros macska csak az Elnökség írásos engedélyével nevezhető. Az engedélyt – kizárólag egyesületi tagunk – a nevezési határidő előtt legkésőbb 3 héttel kell, megkérje és csatolnia kell hozzá az igazolást, miszerint a macska rendelkezik egyedi azonosítóval – microchippel. Elutasítás esetén, illetve ha a kiállító nem tagja egyesületünknek, a macska csak ivartalanítás után indítható Fajtabesorolási osztályban.)

A.7 – Veterán (Veteran)
Egy 8 évesnél idősebb macska

A.8 – WCF-nél elismert (recognized) fajta
Minden olyan macskafajta, melyet a WCF elismer, tenyészthető és kiállítható.

A.9 – WCF-nél elfogadott (accepted) fajta
Minden olyan macskafajta, melyet egy másik, WCC-tagszervezet elismer, WCF-kiállításokon részt vehet és címet is kaphat. Az „ideiglenes” (provisional) fajták is kiállíthatók, de címet nem kaphatnak.

A.10 -. Regisztrált (törzskönyvezett) macska
Egy macska, mely WCF tagegyesület által kiállított törzskönyvi kivonattal (bejegyzési igazolással, vagy honosítási igazolással) rendelkezik.

A.11 – Kiállítás (Show)
Egy WCF-kiállítás hagyományos bírálattal (traditional judgement) és WCF-ringekkel (egyes országokban ringekkel), melyre a WCF Engedélyezési Igazgató (Licensing Manager) vagy a Kiállítási Bizottság (Show Commission) adta ki az engedélyt.

A.11.1 – Egynapos kiállítás
Egy WCF-kiállítás, melyet egyetlen nap rendeznek, és amelyen egy macskát csak egyszer bírálhatnak le, és csak egy bírálati lapot kaphat ezen a napon.

A.11.2 – Két egynapos kiállítás
Egy WCF-kiállítás, melyet két nap rendeznek, és amelyen egy macskát kétszer bírálnak le (mindkét napon csak egyszer) és két bírálati lapot kaphat (egyet-egyet mindkét nap).

A.11.3 – Nemzeti kiállítás
Egy WCF-tagegyesület által megrendezett, engedéllyel rendelkező kiállítás, melyen a bírók csak CAC és CAP címeket adhatnak ki. Legalább 40 macskát kell regisztrálni a katalógusba. Legalább egy “all-breed” bírónak jelen kell lennie. Semmilyen ringet vagy külön fajta show-t nem lehet tartani, ha csak egy bíró van jelen.

A.11.4 – Nemzetközi kiállítás
Egy WCF-tagegyesület által megrendezett, engedéllyel rendelkező kiállítás, melyen a bírók kiadhatják az összes nevezési osztályban kiadható címet.

A.11.5 – Világkiállítás
Egy kiállítás, melyet egy országban három vagy speciális esetben kettő tagegyesület együttesen rendez, a WCF Elnökségének engedélyével, ahol a megszerzett azonos címek közül az egyik egy másik országban, vagy másik kontinensen megszerzett címnek felel meg. A különleges engedélyt kötelezően a WCF Elnöksége adja meg. Világkiállítást (World Show: WS) egy országban évente csak egyszer lehet rendezni.

A.12 – Kiállítási (Show) Manager
Az a személy, aki a kiállításért felel, akit a klub erre a tisztségre kijelöl.

A.13 – Kiállítási katalógus
A szervező klub által kiadott füzet, melynek első oldalán a kiállítási engedélynek kell szerepelnie. Szintén az első oldalakon kell szerepelnie a WCF Elnökségi Tagoknak, valamint a WCF tagegyesületeknek. A katalógus fő részének tartalmaznia kell a nevezett macskák számát, születési dátumát, teljes nevét, szüleik nevét, a kiállító és a tulajdonos nevét, a macska fajtáját, színét, nemét és a nevezési osztályát. A katalógus többi oldalának tartalmáról a klub dönt: támogatók hirdetései, fajtaleírások, stb.

A.14 – Kiállító
A macska tulajdonosa, vagy annak képviselője

A.15 – Steward
Az a személy, aki egy engedélyezett kiállításon dolgozik, kiviszi a macskákat a bírálati asztalhoz, bemutatja a macskát a bírónak és dolgozik a Best in Show-n.

A.16 – WCF-ring
Egy ring egy WCF-kiállításon, ahol a bíró kiválasztja és sorrendbe állítja a résztvevő macskák közül a legszebb tízet. Három WCF-ring lehetséges: Felnőtt (Adults), Kölyök (3-10 hónapos kor között [Kittens]) és Kasztrált (Alters). Minden ring első két helyezettje indulhat a Master-ringben.

A.16.1 – WCF Master-ring:
Egy ring egy WCF-kiállításon, ahol a bíró kiválasztja és sorrendbe állítja a résztvevő macskák közül a legszebb tízet. A WCF Master-ringben kizárólag azon macskák vehetnek részt, melyek egy WCF-ringben első vagy második helyezést értek el. A győztes megkapja a „Master” címet.

A.16.2 – WCF Double Master-ring:
Egy ring egy WCF-kiállításon, ahol a bíró kiválasztja és sorrendbe állítja a résztvevő macskák közül a legszebb tízet. A WCF Double Master-ringben kizárólag azon macskák vehetnek részt, melyek egy WCF Master-ringben első vagy második helyezést értek el. A győztes megkapja a „Double Master” címet.

A.16.3 – WCF Triple Master-ring:
Egy ring egy WCF-kiállításon, ahol a bíró kiválasztja és sorrendbe állítja a résztvevő macskák közül a legszebb tízet. A WCF Triple Master-ringben kizárólag azon macskák vehetnek részt, melyek egy WCF Double Master-ringben első vagy második helyezést értek el. A győztes megkapja a „Triple Master” címet.

A.16.4 – WCF Diamond Master-ring:
A Diamond Master ringet évente csak egy alkalommal lehet megrendezni a világon. Ezt rendszerint egy Olimpia Kiállításon rendezik meg. Csak azon macskák vehetnek részt, melyek már elérték a Triple Master címet. Legalább négy macska részvétele szükséges a megrendezéséhez. Csak az első helyezett kapja meg a “Diamond Master” címet.

A.17 – Ring
Egy kiállítás amerikai vagy ausztrál ringes bírálattal. Egy bíró bírálja le és állítja sorrendbe az összes kiállított macskát egy ringben. A ringekben külön bírálják a felnőtt, kasztrált és kölyök macskákat. AB (All-Breed – minden fajtás) és Speciality (különleges – minden fő kategóriában) ringeket különböztetünk meg. Ezeket a ringeket csak azokban az országokban engedélyezik, ahol az ilyen típusú bírálatok már eredetileg is léteztek. (Pl. Egyesült Államok, Ausztrália, stb.)

A.18 – Hagyományos bírálat (Traditional judging)
Az a kiállítási forma, ahol a macskákat egy bírálati asztalon mutatják be, csak egy bíró bírálja le őket, aki írásos bírálati lapot állít ki.

A.19 – WCF-bíró
Egy bíró, aki teljességgel megfelel a WCF összes követelményének ahhoz, hogy bejegyzett és engedélyezett WCF-bíró legyen.

A.19.1 – WCF-AB-Bíró
Egy bíró, aki teljességgel megfelel a WCF összes követelményének ahhoz, hogy bejegyzett és minden szőr-kategóriára engedélyezett WCF-bíró legyen.
AB: allbreed (minden fajta)

A.19.2 – WCF-LH-bíró
Egy bíró, aki teljességgel megfelel a WCF összes követelményének ahhoz, hogy bejegyzett és a hosszú szőrű macskák kategóriára engedélyezett WCF-bíró legyen.
LH: longhair (hosszú szőrű)

A.19.3 – WCF-SLH-bíró
Egy bíró, aki teljességgel megfelel a WCF összes követelményének ahhoz, hogy bejegyzett és a félhosszú szőrű macskák kategóriára engedélyezett WCF-bíró legyen.
SLH: semi-longhair (félhosszú szőrű)

A.19.4 – WCF-SH-bíró
Egy bíró, aki teljességgel megfelel a WCF összes követelményének ahhoz, hogy bejegyzett és a rövid szőrű macskák kategóriára engedélyezett WCF-bíró legyen.
SH: shorthair (rövid szőrű)

A.19.5 – WCF-SO-bíró
Egy bíró, aki teljességgel megfelel a WCF összes követelményének ahhoz, hogy bejegyzett és a sziámi-keleti kategóriára engedélyezett WCF-bíró legyen.
SO: Siamese & Oriental shorthair (sziámi és keleti rövid szőrű)

A.19.6 – WCF-HL-bíró
Egy bíró, aki teljességgel megfelel a WCF összes követelményének ahhoz, hogy bejegyzett és a szőrtelen macskák kategóriára engedélyezett WCF-bíró legyen.
HL: hairless (szőrtelen)

A.20 – WCF engedéllyel rendelkező vendégbíró
Egy olyan egyesülethez/klubhoz tartozó bíró, amely nem tagja a WCF-nek, de aki teljességgel megfelel a WCF összes követelményének ahhoz, hogy a WCF Bírói Bizottsága által engedélyezett bíró legyen. Az engedélyezési eljárás ugyanaz, mint a WCF-bíróknak.

A.21 – Nem WCC-bíró
Egy bíró, aki egyik WCC tagegyesülethez/klubhoz sem tartozik. Csak abban az esetben kaphat engedélyt, hogy WCF-kiállításon bíráljon, miután a bírói bizottság erre engedélyt ad és megerősíti.

A.22 – Bírálati lap
Egy nyomtatvány, melyet az egyesület szolgáltat a bírónak, aki kitölti azt, és leírást készít az általa bírált macskáról, pl. a minőségéről, hibáiról, mennyire felel meg az adott fajta fajtaleírásának, beleértve a minősítést és a címet, amennyiben megfelel.

A.23 – Tanuló bíró
Egy WCF-klub tagja, aki letette az elővizsgát és teljességgel megfelel a WCF összes követelményének ahhoz, hogy egy bizonyos kategóriában (LH, SLH, SH vagy SOSH) kiképezzék, hogy bíró váljék belőle.

A.24 – Fő kategóriák
Három fő kategóriát különböztetünk meg:
Hosszú szőrű: a hosszú és a félhosszú szőrű macskák kategóriája
Rövid szőrű: a rövid szőrű és a sziámi-keleti macskák kategóriája
Szőrtelen: szőrtelen macskák kategóriája

A.25– Szőr kategóriák
LH: Longhair (hosszú szőrű macskák)
SLH: Semi-longhair (félhosszú szőrű macskák)
SH: Shorthair (rövid szőrű macskák)
SO: Siamese & Oriental Shorthair (sziámi-keleti macskák)
HL: Hairless (szőrtelen macskák)

vissza a kiállítási szabályzathoz - lap tetejére